UAB „Saulės elektrinių servisas“ pažadas klientams – „Jums tarnaus kiekvienas saulės spindulys“

Mūsų vizija – įdarbinti kiekvieną saulės spindulį Lietuvoje

Mūsų siekis – savalaikių, reguliariai ir kokybiškai atliekamų priežiūros ir aptarnavimo paslaugų dėka pasiekti, kad saulės elektrinė nepriekaištingai veiktų nuolatos (be trikdžių ar prastovų), tarnautų ilgiausią įmanomą laikotarpį, o tuo pačiu generuotų vartotojui didžiausią įmanomą grąžą kiekvienu jos darbo momentu. Kitaip tariant, tinkamai veikiant saulės elektrinei, naudą vartotojui atneša kiekvienas saulės spindulys!

Misija – tapti specializuotu saulės elektrinių priežiūros ir aptarnavimo lyderiu Lietuvoje, kuriuo pasitiki ir kurį vertina dauguma vartotojų.

 

Mūsų vertybės:

  • Aukšta kokybė ir greitis

Tai ko gero yra svarbiausios savybės, pagal kurias vertinama paslaugų įmonės veikla. Mes pirmiausia akcentuojame paslaugų aukštą kokybę. Bet ir paslaugų atlikimo ar reagavimo į trikdžius greitis yra be galo svarbios savybės, be kurių negalima įsivaizduoti operatyvaus saulės elektrinės darbo atstatymo, t.y. minimizuoti vartotojo patiriamus nuostolius dėl nepagamintos elektros energijos.

  • Siaura specializacija ir profesionalumas

Esame susikoncentravę tik į saulės elektrinių priežiūros ir aptarnavimo paslaugų sritį. Joje matome be galo dideles galimybes. Tikime saulės energetikos plėtros perspektyvomis artimiausiais metais Lietuvoje, todėl visą savo dėmesį bei išteklius skiriame šios srities paslaugų tobulinimui. Tuo mes ir esame unikalūs bei išskirtiniai Lietuvos rinkoje. Drąsiai investuojame į mūsų komandos kvalifikacijos ir kompetencijų kėlimą, pastovų tobulėjimą. Tiksliai žinome, ko siekiame ir kur kaip įmonė einame. Sukauptas žinias bei patirtį efektyviai panaudojame savo veikloje.

  • Proaktyvumas ir inovacijos

Nuolatos tobuliname savo atliekamų paslaugų efektyvumą. Prevenciškai reaguojame į saulės elektrinės sutrikimus ar gedimus, juos diagnozuojame ir pašaliname, nei jie išryškėja savaime. Aktyviai stebime tarptautines saulės elektrinių priežiūros tendencijas ir naujove, nuolat ieškom būdų patobulinti, suefektyvinti saulės elektrinių darbą. Nuolatos domimės tarptautinėmis geriausiomis saulės elektrinių priežiūros praktikomis, o jų rekomendacijas pritaikome ir vadovaujamės savo kasdienėje veikloje.

  • Aukšta darbo kultūra bei sauga

Mums rūpi tiek aukšta atliekamų paslaugų kokybė, tiek kaip tos paslaugos atliekamos, su kokia darbo kultūra bus siejama mūsų įmonė. Nuolatos tobuliname atliekamų darbų kultūrą, kad ji atitiktų tik aukščiausius vertinimo kriterijus. Mūsų darbe pažymėtinas ir saugos darbe aspektas. Mums svarbu, kad darbuotojai jaustųsi visapusiškai saugūs tiek fizine, tiek emocine prasme, būtų užtikrinti ateitimi ir būtų motyvuoti siekti tik geriausio įmonės labui. Manome, kad tik saugiai besijaučiantis ir aukštą motyvaciją turintis darbuotojas atliks užduotis kokybiškai, greitai ir sąžiningai. Tam pasiekti didelį dėmesį skiriame saugos darbe klausimams, darbo įrankių patikroms bei kontrolei ir pan.

  • Sąžiningumas ir atvirumas

Esame sąžiningi ir atviri su mūsų darbuotojais, tiekėjais, partneriais ir klientais. Tikime sinergijos efektu ir manome, kad kartu galime pasiekti daugiau. Vertiname ir siekiame tarpusavio pagarbos ir pasitikėjimo. Nesiekiame vienpusiškos naudos sau, o norime, kad visos dalyvaujančios šalys būtų motyvuotos rasti sprendimus, atitinkančius jų lūkesčius. Tik tvyrant tarpusavio pagarbos ir visiško pasitikėjimo dvasiai, saulės elektrinių priežiūros ir aptarnavimo paslaugos turės didžiausią įmanomą pridėtinę vertę.

 

Atstovaujame saulės energetikos rinkos lyderius Lietuvoje

Glaudžiai bendradarbiaujame su saulės elektrinių komponentų gamintojais. Puoselėjame tiesioginius kontaktus su gamintojo techninės priežiūros specialistais, kas įgalina užtikrinti aukštą aptarnavimo kokybę bei suteikia galimybę operatyviai spręsti tiek garantinio, tiek pogarantinio įrangos aptarnavimo klausimus.

 

ABB (FIMER)
FIMER galios keitiklių (inverterių) priežiūra, remontas ir aptarnavimas
Gamintojas
FRONIUS
Fronius galios keitikliai (inverteriai), jų priežiūra, aptarnavimas ir remontas
Gamintojas
SOLAREDGE
SolarEdge galios keitikliai (inverteriai) ir galios optimizatoriai, jų remontas, aptarnavimas ir priežiūra
Gamintojas
HUAWEI
Huawei galios keitiklių (inverterių) priežiūra, aptarnavimas, remontas.
Gamintojas
CORAB
Corab saulės elektrinių konstrukcijos, jų priežiūra ir aptarnavimas
Gamintojas
Previous
Next